KAZZ-O-THEEK

De verzameling zinspelende elementen van Kazou RMT.
Een inspiratiebron voor monitoren die met zinspeling aan de slag willen gaan. Ontdek de categorieën en laat je inspireren door onze verzameling.

Kazz-o-theek

De straatvegers


Op Law Island ging alles behoorlijk goed. Alle bewoners hielden rekening
met wat nodig en goed was. Was de straat vuil, dan werden de stoep en de
goot proper gemaakt. Men werkte er zelfs samen.
De mensen hadden er voldoening. Ze voelden er zich goed.
Er waren zelfs vreemdelingen die bewust daar kwamen wonen
omdat er geen wetten waren en omdat het er tof was.
Maar na jaren merkte men dat sommige straten vuil bleven.
Er werd een volksvergadering gehouden. Iedereen was het er mee eens:
elke inwoner moest zijn verantwoordelijkheid opnemen.
Er werden ludieke affiches gemaakt om iedereen op te roepen zijn straat rein te houden. Maar het hielp niet veel.
Opnieuw werd iedereen samengeroepen. Als het niet vanzelf gebeurde
moest men het maar verplichten. De eerste wet werd gemaakt! Betreffende
de reinheid van de openbare wegen: Elke burger zorgt voor de reinheid van
de stoep voor zijn eigendom. De straatgoot behoort door de genoemde in
art. 1 eveneens proper te worden gemaakt. Hinderlijke materialen en vuil op de straten dienen zoals in art. 1 & 2 eveneens te worden verwijderd.
Maar wie ging er op de uitvoering en naleving van deze wet toezien?
De politie werd in het leven geroepen. Wie moest er dan goede en passende
straffen opleggen en kijken of de beoordelingen van de politie juist waren?
Een vrederechter werd aangesteld.
Alsof het allemaal nog niet genoeg was, al snel moest men iets ondernemen
voor het onkruid in de tuinen, de vuilnisbakken die op de straat bleven
staan, het helpen van oudere en zieke mensen, enz…
Er volgde een hele waslijst van wetten!
Men zag er de burenvriendschap verloren gaan.
Er ontstonden zware discussies over wie of wat de oorzaken wel waren van
deze veranderingen.
Tot na enkele jaren in de veegstraat enkele buren met mekaar aan de praat
geraakten tijdens het verplichte straatvegen. De ene gaf raad aan de andere
en omgekeerd. Ze bespraken allerhande hulpmiddeltjes en trucjes om alles
sneller en beter proper te houden. Ze begonnen elkaar te helpen. De weken
die volgden ontstond terug de oude burenvriendschap. Tijdens de zomer
werd er zelfs een straatfeest georganiseerd.
Na veel jaren waren veel wetten terug overbodig geworden.
Naar P. V. d. B.

Leeftijdscategorie

Categorie