KAZZ-O-THEEK

De verzameling zinspelende elementen van Kazou RMT.
Een inspiratiebron voor monitoren die met zinspeling aan de slag willen gaan. Ontdek de categorieën en laat je inspireren door onze verzameling.

Kazz-o-theek

Zaadjes


Een koning bevond zich in verlegenheid want hij had drie zonen, alle drie
waren ze wijs, sterk, knap en het was moeilijk om te beslissen aan wie hij
zijn koninkrijk zou schenken, wie na hem zou regeren.
En iedere dag werd hij ouder. Het was heel moeilijk een beslissing te nemen
omdat ze in alle opzichten gelijkwaardig waren, ze waren even begaafd.
Daarom vroeg hij een wijze wat hij moest doen. De wijze maakte een plan en zei tegen de koning: “U gaat op pelgrimsreis.”
De koning volgde het advies van de wijze op, hij riep zijn zonen en gaf hen
ieder dezelfde hoeveelheid zaad van bepaalde prachtige bloemen. Hij zei
tegen hen: “Bewaar dit zaad zo zorgvuldig mogelijk, want je hele leven
hangt er van af. Als ik terug kom, moeten jullie mij verslag uitbrengen over
wat er met het zaad is gebeurd.”
En de koning ging op weg.
De eerste, oudste zoon, was het meest ervaren in wereldse zaken, hij was
het vernuftigst en meest berekenend. Hij dacht: ‘De beste oplossing is het
zaad op te bergen in een safe want als mijn vader terugkomt zal hij naar het zaad vragen. Ik zal het precies zo teruggeven als hij het mij gaf. Er hangt
blijkbaar veel van af.’ Daarom zocht hij met de grootste zorg de beste van
alle safes uit en hij borg het zaad er in weg. Vierentwintig uur van de dag
droeg hij de sleutel bij zich, want zijn hele leven kon wel eens van dat zaad
afhangen.
De tweede zoon dacht: ‘Het zaad moet bewaard blijven, maar als ik het
wegsluit zoals mijn oudste broer, zal het gaan rotten in die stalen safe.
Dan zegt mijn vader misschien: Dat is niet het zaad dat ik je gegeven heb.
Het is verrot, het is waardeloos geworden! Wat moet ik doen?’ Hij ging naar
de markt en verkocht het zaad van die zeldzame bloemen. Hij dacht: ‘Zo is
het het beste: het verkopen, het geld bewaren, en als mijn vader terugkomt,
koop ik er weer zaad voor, en wie zal dan het verschil zien? Zaad is zaad.
Ik kan het nieuwe zaad aan mijn vader geven, het zal fris en levend zijn.
Waarom zou ik me druk maken over dat oude zaad? Bovendien, niemand
weet wanneer vader thuiskomt – over één jaar, over twee jaar, over drie jaar –
hij heeft het niet gezegd, het kan wel jaren duren. Ik hoef me geen zorgen te
maken over het zaad.’ Hij verkocht het en bewaarde het geld.
De derde zoon dacht: ‘Ik heb zaad gekregen, dat moet een bepaalde
betekenis hebben.’ Hij was de jongste, het minste getraind in wereldse
zaken, een beetje een dwaas, onschuldig. Hij dacht: ‘De bedoeling van zaad
is dat het groeit. Het woord zaad zelf betekent groei; het is geen doel, het is
een brug. Het woord zelf betekent een reiken naar iets. Zaad is doelloos als
het niet tot iets uitgroeit. Zaad is een voorbijgaande fase; het is geen doel.
Het is de uiteindelijke toestand niet, het is als een brug die je over moet.’
Dus ging hij naar de tuin en zaaide het zaad. Na één jaar kwam de vader
terug en hij ondervroeg zijn zoons. De eerste was gelukkig want hij dacht:
‘De jongste heeft het vernietigd. Hoe kan hij het zaad, hetzelfde zaad
teruggeven? Hoe zou hij dat kunnen? Nu zijn het planten geworden en ze
bloeien. En de tweede zoon heeft ook gefaald want hij heeft het zaad
vervangen, hij heeft nieuw gekocht.’
De tweede zoon dacht: ‘De eerste zal falen want het zaad zal al rot zijn,
waardeloos, dood. De derde heeft zonder meer gefaald want het zaad moest
bewaard worden – exact, letterlijk – hij heeft het niet bewaard, ik zal winnen.’
De derde had nooit aan winnen gedacht, hij was niet geïnteresseerd in een
overwinning. Hij was maar in één ding geïnteresseerd: ‘Mijn vader heeft
gezegd dat het zaad bewaard moest blijven. Zaad is een fase, geen doel.
De enige manier om het te bewaren is het de gelegenheid geven te groeien.
Dan zijn er bloemen, en daar komen miljoenen zaden van.’ Hij was gelukkig
omdat zijn vader gelukkig zou zijn.
Toen kwam de vader thuis en hij zei tegen de oudste zoon: “Je bent een
dwaas. Zaad is er niet om in een kluis te bewaren, of in een bank, want als je zaad bewaart dan dood je het. Zaad kun je alleen bewaren als het de kans
krijgt te sterven in de grond en je het toestaat opnieuw geboren te worden.”
Tegen de tweede zei hij: “Je deed het beter dan de oudste, omdat je hebt
begrepen dat het oude zaad zou sterven. Maar de hoeveelheid bleef
hetzelfde. Zaad vermenigvuldigt zich miljoenvoudig als het goed behandeld
wordt. Je deed het beter dan de oudste, maar ook jij hebt gefaald.”
Toen ondervroeg hij de derde. Deze nam zijn vader mee naar de tuin en zei:
“Ik heb het niet in een safe bewaard, ik heb het ook niet verkocht op de
markt, ik heb het in de grond gezaaid. Dit waren de zaden, maar het zijn nu
planten geworden. Die planten bloeien en er zullen spoedig veel zaden zijn.
Als u zaden wilt hebben, dan kan ik ze u in veelvoud teruggeven.”
De vader zei: “Jij hebt gewonnen. Jij zult koning van dit koninkrijk worden,
omdat je zaad alleen kunt bewaren door het de gelegenheid te geven te
sterven zodat het herboren kan worden.”

Leeftijdscategorie

Categorie